Šljunak

Pesak

Separacija

Separisani šljunak

Utovar vršimo našim ultovima

Ukoliko se odlučite za naš prevoz imamo 3 kamiona + šleper za veću količinu