Adresa

Vojvode Živojina Mišića 49
21400 Bačka Palanka

PIB

107331796

Tekući račun

170-0030020149000-63

email:

doorevahplus@gmail.com

kontakt
telefon:

021/754-751